Fundacja Stypendialna
im. Jana Antoniego Czechnickiego

35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 4/5
Biuro czynne wtorek godz. 1500-1700

tel./fax 17 852 87 91, e-mail: fsczechnicki@interia.pl
tel. kom. 602 594 804

Fundacja Stypendialna
im. Jana Antoniego Czechnickiego


Dla zdolnych uczniów i studentów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Realizacja Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów